Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Kesäheilan tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kesäheila

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 2.2.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Kesäheilan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Teollisuuskatu 3b, 00510 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 14.3.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 4.2.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 2.2.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kesäheila på Industrigatan 3b, 00510 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 14.3.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 4.2.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
04.02.2022 12:00