Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 17.5.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Mäkitorpantie 34 ja Mäkitorpantie 36, 00640 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 24.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.5.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 17.5.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36 på Kullatorpsvägen 34 och Kullatorpsvägen 36, 00640 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 24.6.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.5.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.05.2022 08:50