Suoraan sisältöön

Ilmoitus Kiinteistö Oy M2-Kotien Juutinraumankatu 10:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Öresundsgatan 10

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 17.11.2022 antanut päätöksen Kiinteistö Oy M2-Kotien tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Juutinraumankatu 10, 00220 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 17.11.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Öresundsgatan 10, 00220 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 27.12.2022 ( registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.11.2022 05:00