Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Berliininpiha

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 13.1.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Berliininkatu 9, 00560 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 20.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 13.1.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Berliininpiha på Berlingatan 9, 00560 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 20.2.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 13.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
13.01.2023 14:45