Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Särkiniementie 19:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Särkiniementie 19

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.1.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Särkiniementie 19:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Särkiniementie 19, 00210 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 16.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 10.1.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Särkiniementie 19 på Mörtnäsvägen 19, 00210 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 16.2.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 11.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
11.01.2023 01:00