Suoraan sisältöön

Ilmoitus Kiinteistö Oy M2-Kotien Taiteentekijäntie 7:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Konstnärsvägen 7

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 29.12.2022 antanut päätöksen Kiinteistö Oy M2-Kotien tupakointikieltohakemukseen koskien osoitetta Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 6.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 29.12.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Konstnärsvägen 7, 00350 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 6.2.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 30.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
30.12.2022 09:15