Suoraan sisältöön

Ilmoitus Osakeyhtiö Antinkatu 14:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Osakeyhtiö Antinkatu 14

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.8.2022 antanut päätöksen Osakeyhtiö Antinkatu 14:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Fredrikinkatu 41 / Lönnrotinkatu 14, 00120 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 26.09.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 16.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Osakeyhtiö Antinkatu 14 på Fredriksgatan 41 / Lönnrotsgatan 14, 00120 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 26.09.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.08.2022 09:15