Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kiinteistö Oy M2-Kotien Juutinraumankatu 10:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Öresundsgatan 10

Kiinteistö Oy M2-Kodit on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-008928 T 11 02 04) huoneistojen parvekkeille ja asuntopihoille osoitteessa Juutinraumankatu 10, 00220 Helsinki. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 11.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 11.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Kiinteistö Oy M2-Kodit har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-008928 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar på Öresundsgatan 10, 00220 Helsingfors. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 11.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 11.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 14.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
14.10.2022 07:00