Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kiinteistö Oy M2-Kotien Mesenaatinkuja 4:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit på Mecenatens gränd 4

Kiinteistö Oy M2-Kodit on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-008955 T 11 02 04) osoitteen Mesenaatinkuja 4, 00350 Helsinki huoneistoparvekkeille ja huoneistojen asuntopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 15.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 15.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Kiinteistö Oy M2-Kodit har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-008955 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar på Mecenatens gränd 4, 00350 Helsingfors. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 15.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 15.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.10.2022 05:00