Suoraan sisältöön

Villinki, Aavakallio suunnittelutarvepäätöstä valmistellaan - Villinge, Aavakallios planeringsbehovsbeslut bereds


Villinki, Aavakallio

suunnittelutarvepäätöstä valmistellaan Dnro HEL 2020-007473

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet suunnittelutarveratkaisua Helsingin kaupungin 50.kaupunginosan Villingin kiinteistöllä 91-412-1-1116. Suunnittelutarveratkaisua haetaan uuden vapaa-ajanrakennuksen rakentamiseksi ranta-alueelle. Rakennuspaikalla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

Suunnittelutarveasiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 19.8.–1.9.2020:

  • kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
  • kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä, Työpajankatu 8, avoinna ma–ti 08.15–12, ke–to 12–15, pe 10–14

 Asiakkaita palvellaan toistaiseksi ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse numerossa 09 310 22111.

Asiakkaiden toivotaan saapuvan asiakaspalvelupisteelle vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta. 

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

Muistutukset: viimeistään 1.9.2020

Lisätietoja: Pirjo Ruotsalainen, puh 09 310 37277, pirjo.ruotsalainen(a)hel.fi


Villinge, Aavakallios

planeringsbehovsbeslut bereds Dnr HEL 2020-007473

Fastighetens ägare har ansökt om ett planeringsbehovsavgörande för fastigheten 91-412-1-1116 i Helsingfors stads 50:e stadsdel Villinge. Planeringsavgörandet söks för byggande av en ny fritidsbyggnad på strandområdet. Ingen gällande detaljplan finns på byggnadsplatsen. 

Handlingarna i anslutning till planeringsbehovsärendet finns för påseende 19.8–1.9.2020

  • På stadens webbplats www.hel.fi/suunnitelmat
  • Vid stadsmiljöns kundtjänst, Verkstadsgatan 8, öppet må–ti 8.15–12, on–to 12–15, fr 10–14 

Kunderna betjänas tills vidare främst via nätet och per telefon på numret 09 310 22111.

Kunder uppmanas att komma till kundtjänsten endast om de inte kan sköta ärendet via nätet eller per telefon. 

Skriftliga anmärkningar ska skickas till Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadress: Stadshuset Norra Esplanaden 11–13), per e-post helsinki.kirjaamo(a)hel.fi.

Anmärkningar: senast 1.9.2020.

Mer information: Pirjo Ruotsalainen, 09 310 37277, pirjo.ruotsalainen(a)hel.fi


JAA
19.08.2020 00:00