Suoraan sisältöön

Poikkeamispäätöstä valmistellaan Herttoniemi, Abraham Wetterin tie 1 ja 3 - Ett undantagsbeslut bereds Hertonäs, Abraham Wetters väg 1 och 3


Herttoniemi,
Abraham Wetterin tie 1 ja 3

Poikkeamispäätöstä valmistellaan

Helsingin Liikuntahallit Oy on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43258 tontilla nro 2, osoitteessa Abraham Wetterin tie 1.

Poikkeamista haetaan kaksikerroksisen harjoitusjäähallin rakentamiseksi. Samassa yhteydessä haetaan kaavapoikkeamia viereiselle puutarhamyymälän tontille osoitteessa Abraham Wetterin tie 3 harjoitusjäähallia varten rakennettavien liikennejärjestelyiden rakentamiseksi.

Poikkeamishakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 16.–30.8.2021
• Verkkosivuillamme: hel.fi/suunnitelmat (nähtävänä nyt)
• Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa: Työpajankatu 8.
Supistetun aukiolon takia soitathan ennen käyntiä numeroon 09 310 22 111.

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Muistutukset: viimeistään 30.8.2021

Lisätietoja: Mikko Näveri, puh. 09 310 37331
mikko.naveri@hel.fi


Hertonäs,
Abraham Wetters väg 1 och 3

Ett undantagsbeslut bereds

Helsingin Liikuntahallit Oy har ansökt om tillstånd att avvika från detaljplanen för tomt nr 2 i kvarter 43258 i stadsdel 43 (Hertonäs) i Helsingfors stad, på Abraham Wetters väg 1.

Undantagstillståndet ansöks för bygge av en träningsishall i två våningar. Samtidigt ansöks det också om undantag från detaljplanen för trädgårdsbutiken på tomten intill, på Abraham Wetters väg 3, för bygge av trafikarrangemang för träningsishallen.

Handlingarna gällande undantagsansökningarna finns för påseende 16–30.8.2021
• På vår webbplats: hel.fi/planer
• Hos stadsmiljöns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.
På grund av inskränkta besökstider, vänligen ring tfn 09 310 22 111 före besök.

Skriftliga anmärkningar ska skickas till:
Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13 via e-post till: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Anmärkningar: senast 30.8.2021

Mer information: Mikko Näveri, tfn 09 310 37331
mikko.naveri@hel.fi


JAA
25.10.2021 13:15