Suoraan sisältöön

Viikki, Pornaistenniemi poikkeamispäätöstä valmistellaan - Vik, Borgnäset ett undantagsbeslut bereds


Viikki, Pornaistenniemi

poikkeamispäätöstä valmistellaan

 

Helsingin Jyry ry melojat ovat hakeneet lupaa poiketa Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan Viikin Pornaistenniemellä Vanhankaupunginkosken suvannon ranta-alueella, Katariina Saksilaisen kadun päässä (kiinteistö 91-434-2-21). Poikkeamista haetaan kanoottivajan rakentamiseksi puistoalueelle. Rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta eikä rakennusalaa.

Poikkeamishakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 25.11.-8.12.2020

- Kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8, supistetun aukiolon takia soitathan ennen käyntiä numeroon 09 310 22111. Yhteystiedot: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi.

 

Muistutukset: viimeistään 8.12.2020

Lisätietoja: Pirjo Ruotsalainen, 09 310 37277, pirjo.ruotsalainen@hel.fi


Vik, Borgnäset

ett undantagsbeslut bereds

Helsingin Jyry ry melojat har ansökt om undantagstillstånd för ändan av Katarina av Sachsens gata i Helsingfors stads 36:e stadsdel Borgnäset i Vik på strandområdet i Gammelstadsforsen (fastighet 91-434-2-21). Undantagstillståndet ansöks för bygge av ett kanotskjul i parkområdet. Byggplatsen har varken byggnadsrätt eller byggnadsyta.

Handlingarna i anslutning till undantagsansökan finns för påseende 25.11–8.12.2020

Kunderna betjänas främst via nätet och per telefon på numret 09 310 22111.

Skriftliga anmärkningar ska skickas till Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadress: Stadshuset Norra Esplanaden 11–13), per e-post helsinki.kirjaamo(a)hel.fi.

 

Anmärkningar: senast 8.12.2020.

Mer information: Pirjo Ruotsalainen, 09 310 37277, pirjo.ruotsalainen@hel.fi


JAA
25.11.2020 00:00