Suoraan sisältöön

Lauttasaari, Vattuniemi: Särkiniemenpuistoon johtavan sisäisen ajoyhteyden nimeäminen - Drumsö, Hallonnäs: namngivning av körförbindelse i Mörtnäsparken


Lauttasaari, Vattuniemi: Särkiniemenpuistoon johtavan sisäisen ajoyhteyden nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2021-006274, hankenumero 4984_32 

Särkiniemenpuistoon Särkiniementieltä johtava ajoyhteys on asemakaavassa nimeämätön. Ajoyhteyden nimeäminen on tullut vireille Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelun aloitteesta.

Nimistötoimikunta on esittänyt ajoyhteydelle nimeä Särkipolku – Mörtstigen. Ajoyhteyden nimeäminen vaikuttaa niihin rakennuksiin, jotka käyttävät nyt osoitetta Särkiniementie 3a (Mörtnäsvägen 3a). Näiden rakennusten osoite tulee nimeämis- ja osoitepäätösten myötä muuttumaan.

Mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää tiistaihin 30.11.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

osoitesuunnittelija Reija Karhunen, puhelin 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi

 

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Drumsö, Hallonnäs: namngivning av körförbindelse i Mörtnäsparken

Annan plan HEL 2021-006274, projekt 4984_32 

En körförbindelse i Mörtnäsparken saknar namn i detaljplanen. Helsingfors stads stadsmätningstjänster har lämnat in ett initiativ om att namnge körförbindelsen.

Namnkommittén har föreslagit namnet Särkipolku – Mörtstigen. Namngivningen kommer att påverka de byggander som för tillfället använder adressen Mörtnäsvägen 3a (Särkiniementie 3a). Adressen kommer att ändras i samband med namngivnings- och adressbesluten.

Åsikter om namnet och namngivningen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före tisdag den 30 november 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter:  https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

adressplanerare Reija Karhunen, tfn 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi

 

Bilaga 1  Namngivningskarta

Bilaga 2  Lägeskarta

Bilaga 3Namnkommitténs utlåtan


JAA
02.11.2021 15:19