Suoraan sisältöön

Länsisatama, Lapinlahti: jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen - Västra hamnen, Lappviken: namngivning av gång- och cykelbana


Länsisatama, Lapinlahti: jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2022-002326, hankenumero 4984_35 

Länsisataman (20.) kaupunginosassa Lapinlahden osa-alueella on vireillä virallisesti nimeämättömän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen. Yhteyden virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Yhteydestä on käytetty 1990-luvun lopulta asti nimeä Birger Käcklundin raitti – Birger Käcklunds stråk. Nimistötoimikunta on esittänyt tätä nimeä vuonna 1995, mutta nimeä ei ole virallisesti otettu käyttöön. Nimi on kuitenkin 1990-luvun lopulta asti esiintynyt monissa karttatuotteissa, ja nimi on yleisesti tunnettu. 

Nimellä muistetaan Helsingin kaupungin ensimmäistä pyöräilyreittien tarkastajaa ja elämäntapapyöräilijä Birger Olof ”Zeke” Käcklundia (1930–1991), joka oli syntyisin Ruoholahdesta. Käcklund vaikutti merkittävästi pyöräilyn edistämiseen aikakautensa Helsingissä. Hänestä on laaja artikkeli Antti Mannisen Kenen kadulla asut? –teoksessa (Helsingin Sanomat, 2009). 

Mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää torstaihin 31.3.2022 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.  

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

suunnittelija Hanna Ikonen, puhelin 310 64796, etunimi.sukunimi@hel.fi 

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimeämiskartta

Västra hamnen, Lappviken: namngivning av gång- och cykelbana

Annan plan HEL 2022-002326, projekt 4984_35 

Projektet att officiellt namnge en gång- och cykelbana i Lappviken (stadsdel nummer 20, Västra hamnen) har inletts. Man vill ge banan ett officiellt namn eftersom den används dagligen och den har stor lokal betydelse. Namnet Birger Käcklundin raitti – Birger Käcklunds stråk har varit i bruk ända sedan 1990-talet. Namnet förekommer redan i många kartor. Namnkommitténs förslag är från år 1995. 

Med namnet har man velat hedra cykelinspektören och cyklisten Birger Olof ”Zeke” Käcklund (1930–1991). Han var född i Gräsviken och ville aktivt främja cyklandet i staden. Antti Manninen har skrivit en omfattande artikel om honom i sin bok Kenen kadulla asut? (Helsingin Sanomat, 2009). 

Åsikter om namnet och namngivningen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före torsdag den 31 mars 2022 kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. 

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

planerare Hanna Ikonen, tfn 310 64796, fornamn.efternamn@hel.fi 

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namngivningskarta


JAA
04.03.2022 14:11