Suoraan sisältöön

Toukola, Arabianranta, Arabian tehdaskortteli - Majstad, Arabiastranden, industrikvarteret i Arabia


Toukola, Arabianranta, Arabian tehdaskortteli

Muu suunnitelma HEL 2019-010737

Arabian tehdaskorttelin Muotoilijankadun puoleisessa osassa on asemakaavassa nro 10914 osoitettu tonttien 23669/16 ja 17 sisäinen ajoyhteys, jonka nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen jokapäiväisen käytön takia.
Nimistötoimikunta on käsitellyt ajoyhteyden nimeämistä 11.9.2019 § 69 ja on esittänyt sille nimeä Muotoilijankuja–Designergränden. Esitetty nimi perustuu viereiseen kadunnimeen Muotoilijankatu–Designergatan.
Mielipiteitä ajoyhteyden nimestä ja nimeämisestä voi jättää 15.11.2019 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi
arkkitehti Valtteri Heinonen, puhelin 310 64795, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Majstad, Arabiastranden, industrikvarteret i Arabia

Annan plan HEL 2019-010737

På Designergatans sida av industrikvarteret i Arabia anvisas i detaljplan nr 10914 en intern körförbindelse på tomterna 23669/16 och 17. På grund av att förbindelsen används dagligen har man ansett det nödvändigt att namnge den.
Namnkommittén har behandlat namngivning av körförbindelsen den 11 september 2019 § 69 och föreslagit namnet Muotoilijankuja–Designergränden. Det föreslagna namnet hänför sig till namnet på den angränsande gatan, Muotoilijankatu–Designergatan.
Åsikter om namnet på och namngivningen av körförbindelsen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före den 15 november 2019, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi
arkitekt Valtteri Heinonen, tfn 310 64795, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilaga 1 Namngivningskarta

Bilaga 2 Lägeskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
11.12.2019 16:09