Suoraan sisältöön

Länsisatama, Jätkäsaari: aukion nimeäminen - Västra hamnen, Busholmen: namngivning av öppen plats


Länsisatama, Jätkäsaari: aukion nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2021-012349, hankenumero 4984_34 

Tyynenmerenkadun varrella Jätkäsaaressa niin sanotun Bunkkerin edustalla sijaitseva aukio on asemakaavassa nimeämätön. Aukion virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia.

Nimistötoimikunta on esittänyt aukiolle nimeä Bunkkerinaukio – Bunkerplatsen. Ehdotettu nimi perustuu vuonna 1972 valmistuneen rakennuksen kutsumanimeen ja vuonna 2017 asemakaavassa vahvistuneeseen läheisen Bunkkerinkujan (Bunkergränden) nimeen.

Mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää maanantaihin 17.1.2022 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi 

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Västra hamnen, Busholmen: namngivning av öppen plats

Annan plan HEL 2021-012349, projekt 4984_34 

En öppen plats i Busholmen invid så kallad Bunkern på Stillhavsgatan saknar namn i detaljplanen. Man vill ge platsen ett officiellt namn eftersom platsen används dagligen och platsen har stor lokal betydelse.

Namnkommittén har föreslagit namnet Bunkkerinaukio – Bunkerplatsen. Det föreslagna namnet hänvisar till själva Bunkern som blev färdig år 1972 samt till gatunamnet Bunkergränden (Bunkkerinkuja) som trädde i kraft år 2017.

Åsikter om namnet och namngivningen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före måndag den 17 januari 2022 kl. 16.00, kontaktuppgifter:  https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information: namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi 

Bilaga 1  Namngivningskarta

Bilaga 2  Lägeskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
10.12.2021 15:20