Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös meluilmoituksesta, Aleksanterinkatu 13, Kluuvi– Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Alexandersgatan 13, Gloet.

ILMOITUSTEKSTI SUOMI

 

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös §222, HEL 2022-011726. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 25.11.2022

Valitusaika päättyy 3.01.2023 klo 16:00

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 25.11.2022 – 3.01.2023

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut

 


ILMOITUSTEKSTI RUOTSI

 

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 222, HEL 2022-011726. Beslutet är tillgängligt permanent.

 

Kungörelsens publiceringsdag 25.11.2022

Besvärstiden utgår 3.01.2023 klo 16:00

 

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 25.11.2022 – 3.01.2023

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
25.11.2022 15:38