Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Punavuori - Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Rödbergen

15.4.2021 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 49, HEL 2020-013493. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 14.4.2021

Valitusaika päättyy 17.5.2021

Kuulutusaika 15.4.2021-17.5.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


15.4.2021 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 49, HEL 2020-013493. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 14.4.2021

Besvärstiden utgår 17.5.2021

Kungörelsetid 15.4.2021-17.5.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur

JAA
15.04.2021 09:10