Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Kaartinkaupunki - Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Gardesstaden

21.5.2021 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 67, HEL 2021-001061. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 20.5.2021

Valitusaika päättyy 21.6.2021

Kuulutusaika 21.5.2021-21.6.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


21.5.2021 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 67, HEL 2021-001061. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 20.5.2021

Besvärstiden utgår 21.6.2021

Kungörelsetid 21.5.2021-21.6.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur

JAA
20.05.2021 08:53