Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Vuosaari - Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Nordsjö

19.5.2021 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 64, HEL 2021-002152. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 18.5.2021

Valitusaika päättyy 18.6.2021

Kuulutusaika 19.5.2021-18.6.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


19.5.2021 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 64, HEL 2021-002152. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 18.5.2021

Besvärstiden utgår 18.6.2021

Kungörelsetid 19.5.2021-18.6.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur

JAA
18.05.2021 08:04