Suoraan sisältöön

Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän puistosuunnitelmaluonnos esillä 28.4.–11.5.2021 − Utkast till parkplan för gräsviksparkens lekplats och spelplan framlagt för påseende 28.4.–11.5.2021

Helsingin kaupunki laatii Länsisataman kaupunginosassa sijaitsevan Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän puistosuunnitelmaa. 

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0292670/Luonnos_piirustus_27.04.2021_Ruoholahdenpuisto_Ruoholahdenpuiston_leikkipaikka_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0292670/Luonnos_selostus_27.04.2021_Ruoholahdenpuisto_Ruoholahdenpuiston_leikkipaikka.pdf

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0292670/Luonnos_havainnekuva_27.04.2021_Ruoholahdenpuisto_Ruoholahdenpuiston_leikkipaikka.jpg

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0292670/Tiedote_Ruoholahdenpuiston_leikkipaikka.pdf 

Puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 28.4.–11.5.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Asiakkaita palvellaan koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/

Puistosuunnitelma koskee Ruoholahden leikkipaikan ja pelikentän peruskorjausta ja perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin. Puistossa tehtävillä muutoksilla parannetaan alueen toimintoja ja samalla alueen rakenteita, välineitä, kasvillisuutta sekä pintamateriaaleja korjataan ja uusitaan. 

Tavoitteena on, että puistosuunnitelma hyväksytään kesällä 2021 ja rakentaminen alkaa lähivuosina. Toivomme palautetta nyt esillä olevasta puistosuunnitelmaluonnoksesta 11.5.2021 mennessä. 

Suunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta, kohdasta kaupunkiympäristölautakunnan päätösasiakirjat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja- hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat

Lisätiedot ja palautteet: 

Jere Saarikko, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi 

Yrjö Ala-Heikkilä, Maisema- arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, puh. 09 622 71727, yrjo.ala-heikkila@nakyma.com


Helsingfors stad utarbetar en parkplan för Gräsviksparkens lekplats och spelplan i stadsdelen Västra hamnen. 

Se länkarna ovanför.  

Du kan bekanta dig med planutkastet 28.4–11.5.2021 på Helsingfors stads webbplats https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och parkplaner). 

På grund av coronapandemin betjänas kunderna främst via nätet och per telefon på numret 09 310 22111. Kolla aktuella öppettider på https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons 

Parkplanen gäller ombyggnad av lekplatsen och spelplanen i Gräsviken och baseras på gällande detaljplaner. Med hjälp av ändringarna förbättras områdets funktioner och samtidigt renoveras och förnyas områdets konstruktioner, redskap, växtlighet och ytmaterial. 

Målet är att parkplanen godkänns sommaren 2021 och att byggandet startar under de närmaste åren. Vänligen skicka in eventuell respons på det framsatta planutkastet senast den 11 maj 2021. 

Beslutsfattandet kring planen kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och- forvaltning/beslutsfattande/namnder. 

Mer information och respons: 

Jere Saarikko, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi 

Yrjö Ala-Heikkilä, Maisema- arkkitehtitoimisto Näkymä Oy tfn 09 622 71727, yrjo.ala-heikkila@nakyma.com

JAA
28.04.2021 00:15