Suoraan sisältöön

Ratamestarinkadun katusuunnitelmaluonnos esillä 24.3.–6.4.2021 − Utkastet till gatuplan för Banmästargatan är offentligt framlagt 24.3.–6.4.2021

Helsingin kaupunki laatii yhteistyössä Kalasatamasta Pasilaan hankkeen kanssa Pasilan (17.) kaupunginosassa sijaitsevan Ratamestarinkadun välillä Radanrakentajanpuisto−Vislauskuja katusuunnitelmaa. 

Luonnos_5.3.2021_Ratamestarinkatu_Radanrakentajanpuisto-Vislauskuja_Ratamestarinkatu.pdf

 Luonnos_5.3.2021_selostus_Ratamestarinkatu.pdf 

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 24.3.–6.4.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Asiakkaita palvellaan toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. 

Kadun rakentaminen mahdollistaa Kalastamasta Pasilaan raitiotien liikennöinnin. 

Katusuunnitelma valmistuu keväällä 2021 ja kadun rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2021. Ennen katusuunnitelman hyväksymistä se on virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä kaupunginosayhdistyksille. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät tiedottavat suunnitelmasta asukkaille. Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksista 6.4.2021 mennessä

Lisätiedot ja palautteet 

Annika Jalonen p. 040 591 48 77, annika.jalonen@kalasatamastapasilaan.com


I samarbete med projektet Fiskehamnen–Böle gör Helsingfors stad upp en gatuplan för Banmästargatan mellan Banbyggarparken och Visselgrränden i stadsdelen Böle (17.). 

Se länkarna ovanför. 

Under perioden 24.3.–6.4.2021 finns planutkastet offentligt framlagt på Helsingfors stads webbplats www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Kunderna betjänas tillsvidare främst via nätet (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på numret 09 310 22111. 

Bygget av gatan gör en spårvagnslinje mellan Fiskehamnen och Böle möjlig. 

Gatuplanen färdigställs våren 2021 och byggandet inleds hösten 2021 enligt ett preliminärt tidsschema. Innan gatuplanen godkänns hålls den offentligt framlagd på www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat) i två veckor. 

De sakägande fastighetsägarna och -innehavarna samt stadsdelsföreningarna meddelas om framläggandet per brev. Disponenterna för bostadsaktiebolagen ombeds informera invånarna om planen. Vänligen skicka in eventuell respons på planutkasten före den 6 april 2021

Mer information och respons 

Annika Jalonen tfn. 040 591 48 77, annika.jalonen@kalasatamastapasilaan.com


JAA
24.03.2021 00:15