Suoraan sisältöön

Lauttasaari: Länsiulapanniemen rantareitin puistosuunnitelmaluonnos esillä 30.9.–13.10.2020 – Drumsö: utkast till parkplan för Västerfjärdsnäsets strandstråk har lagts fram 30.9.–13.10.2020

Helsingin kaupunki laatii Lauttasaaren kaupunginosassa sijaitsevan Länsiulapanniemen rantaraitin puistosuunnitelmaa.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 30.9.–13.10.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0274123/VIO_6146-1_L%C3%A4nsiulapanniemen_rantareitti.pdf 

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0274123/VIO_6146-1_esitys_L%C3%A4nsiulapanniemen_rantareitti.pdf 

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0274123/VIO_6146-1_puistosuunnitelmaselostus_L%C3%A4nsiulapanniemen_rantareitti.pdf 

Asiakkaita palvellaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula, avoinna ma-ti 8.15–12, ke-to 12–15 ja pe 10–14 vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa tapahtuu muutoksia koronan johdosta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/ajankohtaiset-muutokset-kaupunkiympariston-palveluissa.

Puiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Puistosuunnitelmat laaditaan kaavan mukaiselle puistoalueelle. Käyttäjämäärien lisääntyessä ovat rannat hyvin kuluneita ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetuille reiteille. Suunnittelualueella sijaitsevat myös Länsiulapanniemen kesämajat. 

Puistosuunnitelma valmistuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan keväällä 2021.

Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksista 13.10.2020 mennessä.

Lisätiedot ja palautteet

Petra Rantalainen, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi

Maija Elo, WSP Finland Oy, 040 194 474, maija.elo@wsp.com


Helsingfors stad utarbetar en parkplan för ett strandstråk på Västerfjärdsnäset i stadsdelen Drumsö.

Se länkarna ovanför.

Man kan studera planutkastet under perioden 30.9–13.10.2020 på Helsingfors stads webbplats på adressen www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Kunderna betjänas från och med den 18 mars 2020 tills vidare främst via nätet (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på numret 09 310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger vid behov personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet. Kunder uppmanas att komma fysiskt till kundtjänsten (Verkstadsgatan 8, nedre entréhallen, öppen mån–tis 8.15–12, ons–tor 12–15 och fre 10–14) enbart om de inte kan sköta sina ärenden via nätet eller per telefon. Öppettiderna förändras på grund av coronan. Kolla den senaste informationen om öppettiderna på https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunkiymparisto/forandringar-i-stadsmiljosektorns-tjanster.

Planeringen av parken bygger på den gällande detaljplanen. Parkplanerna utarbetas för parkområdet enligt planen. Till följd av ett ökat antal besökare har stränderna blivit väldigt slitna, och det är nödvändigt att styra trafiken till byggda stråk. Inom planeringsområdet finns också sommarstugor på Västerfjärdsnäset. 

Parkplanen blir färdig vintern 2020, och enligt den preliminära tidtabellen ska byggandet inledas våren 2021.

Vänligen skicka in eventuell respons på planutkastet senast den 13 oktober 2020.

Mer information och respons

Petra Rantalainen, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi.

Maija Elo, WSP Finland Oy, 040 194 474, maija.elo@wsp.com


JAA
13.10.2020 23:45