Suoraan sisältöön

Laajasalo: Puistosuunnitelmaehdotus nähtävillä 19.6.–2.7.2019 – Degerö: Förslag till parkplan framlagt för påseende 19.6.–2.7.2019

LAAJASALO, TAHVONLAHTI: Stansvikin kartanopuisto ja Tahvonlahdenniemi VIO 6017/1

Puistosuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 19.6.–2.7.2019. Puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä ma–to 9–16, pe 10–15 (Sörnäistenkatu 1).

Ehdotuksen valmisteluaineistoihin voi tutustua alla näkyvistä linkeistä:

Selostus_7-6-2019_Stanvikin_puistoalueet.pdf  

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_havainnekuva_kartanopuisto_Stanvikin_puistoalueet.jpg

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_havainnekuva_Thelninginpolku_Stanvikin_puistoalueet.jpg

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_piirustus1_Stanvikin_puistoalueet.pdf


Puistosuunnitelmaehdotukseen voi tutustua mainittuna aikana myös internetissä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Puistosuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta, kohdasta kaupunkiympäristölautakunnan päätösasiakirjat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat.

Nähtävillä olevista suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle 2.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13) tai helsinki.kirjaamo@hel.fi. Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen puiston rakentaminen on mahdollista aloittaa.

Helsingfors stads stadsrums- och landskapsplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till parkplan för ditt område:

DEGERÖ, STANSVIK: Stansviks gårdspark och Stansviksudden VIO 6017/1

Förslaget till parkplan hålls framlagt för påseende enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen den 19 juni–2 juli 2019. Förslaget till parkplan finns framlagt för påseende vid kundtjänsten på Sörnäsgatan må–to kl. 9–16, fr kl. 10–15 (Sörnäsgatan 1).

Länkarna till förslagsmaterial:

Selostus_7-6-2019_Stanvikin_puistoalueet.pdf

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_havainnekuva_kartanopuisto_Stanvikin_puistoalueet.jpg

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_havainnekuva_Thelninginpolku_Stanvikin_puistoalueet.jpg

Suunnitelmaehdotus_7-6-2019_piirustus1_Stanvikin_puistoalueet.pdf

Under den nämnda tiden kan du studera förslaget till parkplan även under Gatu- och parkplaner på www.hel.fi/suunnitelmat. Beslutsfattandet avseende parkplanen kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat.

Skriftliga anmärkningar på de framlagda planerna kan lämnas till stadsmiljönämnden före den 2 juli 2019 kl. 15.00, antingen per post till Helsingfors stad, registratorskontoret, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13) eller per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi. Efter framläggandet fattas beslut om huruvida planerna godkänns, varefter byggarbetet i parken kan inledas.


JAA
19.06.2019 08:00