Suoraan sisältöön

Kluuvi: Puisto- ja katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä 9.–22.6.2021 − Gloet: Förslag till park- gatuplaner finns för påseende 9.–22.6.2021

Helsingin kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu ja liikenne- ja katusuunnittelupalvelu ovat laatineet seuraavat puisto- ja katusuunnitelmaehdotukset:

Kluuvi: 

Kaisaniemenpuisto ja Varsapuistikko

Selostus_31.5.2021_Kaisaniemenpuisto_ja_Varsapuistikko.pdf

Suunnitelmaehdotus_31.5.2021_piirustus_Kaisaniemenpuisto_ja_Varsapuistikko.pdf

Suunnitelmaehdotus_31.5.2021_koostepiirustus_Kaisaniemenpuisto_ja_Varsapuistikko.pdf

Kirje_nähtävillä_olosta_Kaisaniemenpuisto_ja_Varsapuistikko.pdf

Vuorovaikutusmuistio_2.6.2021_Kaisaniemenpuisto_ja_Varsapuistikko.pdf 

Kaisaniemenranta 

Selostus_31.5.2021_Kaisaniemenranta.pdf

Suunnitelmaehdotus_31.5.2021_piirustus_Kaisaniemenranta.pdf

Suunnitelmaehdotus_31.5.2021_koostepiirustus_Kaisaniemenranta.pdf

Kirje_nähtävillä_olosta_Kaisaniemenranta.pdf

Vuorovaikutusmuistio_2.6.2021_Kaisaniemenranta.pdf 

Puisto- ja katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti nähtävillä 9.–22.6.2021:

  • verkkosivuillamme www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.
  • Asiakkaita palvellaan koronatilanteesta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/ 

Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle. Muistutus tulee tehdä 22.6.2021 klo 15.00 mennessä kirjeitse tai sähköpostitse:

  • Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13)
  • helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen puistojen ja katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa. Puisto- ja katusuunnitelmien päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta

Lisätietoja antaa Kaija Laine, p. 310 38625, etunimi.sukunimi@hel.fi

 


Helsingfors stads stadsrums- och landskapsplaneringstjänst respektive trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till park- och gatuplaner: 

Gloet: 

  • Kajsaniemiparken och Fölskvären
  • Kajsaniemistranden

Se länkarna ovanför.

Förslagen till park- och gatuplaner finns för påseende elektroniskt 9–22.6.2021:

Det är möjligt att göra en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningar bör göras senast 22.6.2021 kl. 15.00 per brev eller e-post:

  • Helsingfors stad, registratorskontoret, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13)
  • helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av parkerna och gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet om park- och gatuplanerna på Helsingfors stads webbplats https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/stadsmiljonamnden/stadsmiljonamnde n-beslutshandlingar

Mer information av Kaija Laine, tfn 310 38625, etunimi.sukunimi@hel.fi


JAA
09.06.2021 00:15