Suoraan sisältöön

Kruununhaka; Kallio, Siltasaari: Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä 13.–28.10.2021 − Kronohagen; Berghäll, Broholmen: Förslag till gatuplan framlagda för påseende 13.–28.10.2021

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut seuraavat katusuunnitelmaehdotukset: 

Kruununhaka; Kallio, Siltasaari: 

  • Hakaniemensilta 

Katusuunnitelmaehdotus_300921 

Katusuunnitelmaehdotus_300921_piirustus1

Selostus_300921 

Vuorovaikutusmuistio 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti nähtävillä 13.–28.10.2021 verkkosivuillamme www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. 

Asiakkaita palvellaan Koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse ma-to klo 8.15−16 ja pe 12−15. HUOM. Asiakaspalvelutila (Työpajankatu 8) on avoinna rajoitetusti ma−ti 8.15–12 ja ke–pe 12–15. 

Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle. Muistutus tulee tehdä 28.10.2021 klo 15.00 mennessä kirjeitse tai sähköpostitse:

  • Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13)
  • helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa. Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta. 

Lisätietoja antaa Heidi Piiroinen, p. 09 310 23137, heidi.m.piiroinen@hel.fi


Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplan: 

Kronohagen; Berghäll, Broholmen: 

  • Hagnäs bro 

Se länkarna ovanför. 

Förslagen till gatuplan finns elektroniskt för påseende 13.–28.10.2021 på vår webbplats https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella under Gatu- och parkplaner. 

På grund av coronapandemin betjänas kunderna främst via nätet (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på numret 09 310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon må–to kl. 8.15–16 och fr 12–15. OBS! Kundtjänsten (Verkstadsgatan 8) har begränsat öppet må–ti 8.15–12 och on–fr 12–15.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningar bör göras senast 28.10.2021 kl. 15.00 per brev eller e-post: 

  • Helsingfors stad, registratorskontoret, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13)
  • helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet av gatuplanen via Helsingfors stads webbplats https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/stadsmiljonamnden/stadsmiljonamnde n-beslutshandlingar

Mer information ger Heidi Piiroinen, tfn 09 310 23137, heidi.m.piiroinen@hel.fi


JAA
14.10.2021 12:39