Suoraan sisältöön

Herttoniemi: puiston nimeäminen - Hertonäs: namngivning av park


Herttoniemen kaupunginosassa Länsi-Herttoniemen osa-alueella sijaitsee asemakaavassa nimeämätön puisto, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt puiston nimeämistä 3.6.2020 ja on esittänyt sille nimeä Oravapuisto – Ekorrparken. Esitetty nimi perustuu alueella käytettyyn nimistön aihepiiriin (mm. Oravatie – Ekorrvägen) ja jo epävirallisesti käytössä olleeseen puistonnimeen sekä Leikkipuisto Oravan nimeen. Nimi esiintyy myös kaupunkiympäristölautakunnan 20.10.2020 hyväksymässä puistosuunnitelmassa nro VIO 6094/1–5.

Mielipiteitä puiston nimestä ja nimeämisestä voi jättää keskiviikkoon 30.6.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


I stadsdelen Hertonäs i delområdet Västra Hertonäs finns en park som saknar namn i detaljplanen. Man vill ge parken ett officiellt namn eftersom parken används dagligen och parken har stor lokal betydelse.

Namnkommittén har behandlat namngivning av parken den 3 juni 2020 och föreslagit namnet Oravapuisto – Ekorrparken. Det föreslagna namnet hänför sig till namntemat i området (till exempel Oravatie – Ekorrvägen) och parknamnet som redan används inofficiellt. Namnet förekommer också i parkplanen nummer VIO 6094/1–5 som stadsmiljönämnden har godkänt den 20 oktober 2020.

Åsikter om namnet och namngivningen av parken kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före onsdag den 30 juni 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilaga 1 Namngivningskarta

Bilaga 2 Lägeskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
10.06.2021 09:13