Suoraan sisältöön

Tapaninkylä: kahden puiston nimeäminen - Staffansby: namngivning av två parker


Tapaninkylän kaupunginosassa Tapaninvainion osa-alueella sijaitsee kaksi asemakaavassa nimeämätöntä puistoa, joiden virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi niiden paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt puistojen nimeämistä 10.2.2021 ja on esittänyt niille nimiä Tervapääskynpuisto – Tornsvaluparken ja Kottaraispuisto – Starparken. Esitetyt nimet perustuvat alueella käytettyyn nimistön aihepiiriin ja jo epävirallisesti käytössä olleisiin puistonnimiin.

Mielipiteitä puistojen nimistä ja nimeämisestä voi jättää keskiviikkoon 30.6.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


I stadsdelen Staffansby i delområdet Staffansslätten finns två parker som saknar namn i detaljplanen. Man vill ge parkerna officiella namn eftersom parkerna används dagligen och de har stor lokal betydelse.

Namnkommittén har behandlat namngivning av parkerna den 10 februari 2021 och föreslagit namnen Tervapääskynpuisto – Tornsvaluparken ja Kottaraispuisto – Starparken. De föreslagna namnen hänför sig till namntemat i området och parknamnen som redan använts inofficiellt.

Åsikter om namnen och namngivningen av parkerna kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före onsdag den 30 juni 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilaga 1 Namngivningskarta

Bilaga 2 Lägeskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
10.06.2021 09:28