Suoraan sisältöön

Suutarila, Tapulikaupunki: puistopolun nimeäminen - Skomakarböle, Stapelstaden: namngivning av stig


Suutarila, Tapulikaupunki: puistopolun nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2020-012314, hanke 4984_26

Suutarilan kaupunginosassa Tapulikaupungin osa-alueella sijaitsevalla puistoalueella on virallisesti nimeämätön ohjeellinen polku, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Nimi on jo epävirallisesti käytössä.

Nimistötoimikunta on käsitellyt polun nimeämistä 11.11.2020 ja on ehdottanut nimen Lasinpuhaltajanpolku – Glasblåsarstigen virallistamista. Esitetty nimi perustuu alueella käytettyyn nimistön aihepiiriin (Lasinpuhaltajantie, Lasinpuhaltajanpuisto).

Mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää perjantaihin 30.4.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:

nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin (09) 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimeämiskartta

Liite3 Nimistötoimikunnan lausunto


Skomakarböle, Stapelstaden: namngivning av stig

Annan plan HEL 2020-012314, projekt 4984_26

I delområdet Stapelstaden i stadsdelen Skomakarböle finns en stig som saknar officiellt namn i detaljplanen. Man vill ge förbindelsen ett officiellt namn eftersom stigen har stor betydelse och namnet redan används inofficiellt.

Namnkommittén har den 11 november 2020 behandlat namngivning av stigen och föreslagit namnet Lasinpuhaltajanpolku – Glasblåsarstigen. Det föreslagna namnet hänför sig till namntemat som används i närområdet (Glasblåsarvägen, Glasblåsarparken).

Åsikter om namnet och namngivningen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före fredag den 30 april 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:

namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn (09) 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namngivningskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
06.04.2021 09:00