Suoraan sisältöön

Tammisalo: puiston nimeäminen - Tammelund: namngivning av park


Tammisalo: puiston nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2021-001219, hanke 4984_24

Tammisalon kaupunginosassa sijaitsee asemakaavassa nimeämätön puisto, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt puiston nimeämistä 11.11.2020 ja on esittänyt sille nimeä Veijo Meren puisto – Veijo Meris park. Esitetty nimi perustuu Tammisaloseura ry:n aloitteeseen. Nimi viittaa kirjailija, akateemikko Veijo Mereen (1928–2015), joka asui Tammisalossa osoitteessa Pyörökiventie 9 vuodesta 1968 aina kuolemaansa saakka.

Mielipiteitä puiston nimestä ja nimeämisestä voi jättää keskiviikkoon 31.3.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta


Tammelund: namngivning av park

Annan plan HEL 2021-001219, 4984_24

I stadsdelen Tammelund finns en park som saknar namn i detaljplanen. Man vill ge parken ett officiellt namn eftersom parken används dagligen och parken har stor betydelse.

Namnkommittén har behandlat namngivning av parken den 11 november 2020 och föreslagit namnet Veijo Meren puisto – Veijo Meris park. Det föreslagna namnet hänför sig till Tammelundsällskapet rf:s initiativ. Namnet hedrar författaren och akademikern Veijo Meri (1928–2015) som bodde i Tammelund (Hjulstensvägen 9) från år 1968 ända till sin död.

Åsikter om namnet och namngivningen av parken kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före onsdag den 31 mars 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilaga 1 Namngivningskarta

Bilaga 2 Lägeskarta


JAA
01.03.2021 06:45