Suoraan sisältöön

Konala ja Reimarla: jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen - Kånala och Reimars: namngivning av gång- och cykelförbindelse


Konala ja Reimarla: jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2021-001221, hanke 4984_23

Osittain Konalan kaupunginosassa ja osittain Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueella sijaitsee asemakaavassa nimeämätön jalankulku- ja pyöräily-yhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen jokapäiväisen käytön ja alueen opastuksen takia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt yhteyden nimeämistä 11.11.2020 ja on esittänyt sille nimeä Kotipuunpolku – Hemträdsstigen. Esitetty nimi perustuu Konala-Seura ry:n aloitteeseen. Vuonna 2009 Konala-Seura istutti Konalanpuistoon kotipuuksi kutsutun koristeomenapuun.

Mielipiteitä jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimestä ja nimeämisestä voi jättää keskiviikkoon 31.3.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

 Liite 1 Nimeämiskartta

Liite 2 Sijaintikartta


Kånala och Reimars: namngivning av gång- och cykelförbindelse

Annan plan HEL 2021-001221, 4984_23

Dels i stadsdelen Kånala och dels i delområdet Reimars i Sockenbacka finns en gång- och cykelförbindelse som saknar namn i detaljplanen. Man vill ge förbindelsen ett officiellt namn eftersom förbindelsen används dagligen och för skyltning av området.

Namnkommittén har behandlat namngivning av gång- och cykelförbindelsen den 11 november 2020 och föreslagit namnet Kotipuunpolku – Hemträdsstigen. Det föreslagna namnet hänför sig till Kånala Gillet rf:s initiativ och syftar på ett äppelträd som Kånala Gillet planterade i Kånalaparken år 2009.

Åsikter om namnet och namngivningen av gång- och cykelförbindelsen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före onsdag den 31 mars 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

 

Bilaga 1 Namngivningskarta

Bilaga 2 LägeskartaJAA
01.03.2021 06:45