Hekas hus på Vargvägen

Ansökningsperiod för bostäder på Vargvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 809 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av september 2021.