Hekas hus på Kanariegatan

Ansökningsperiod för bostäder på Kanariegatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 3035 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av september 2021.