Bild av bostadsansökan

Ändringar i ansökningen om hyresbostad 20.10. från – alla sökande ska lämna in en ny ansökan

Bostadsansökningarna för Helsingfors stads hyresbostäder förnyas i hösten. I framtiden ansöks bostäder med nya bostadsansökningar och de nuvarande bostadsansökningarnas giltighetstid löper ut.

Alla som vill fortsätta att ansöka om bostad måste lämna in en ny ansökan.

Schema för ändringar:

  • Alla aktuella ansökningar löper ut 18.11.2021.
  • Du kan ansöka om Ara-bostäder med en ny ansökan från 20.10.2021.
  • Du kan ansöka om tjänstebostäder, fritt finansierade bostäder och kortvariga bostäder med en ny ansökan från 4.11.2021. 
  • Alla nya ansökan är giltig i tre månader.

De nya bostadsansökningarna skiljer sig från de nuvarande och gör det möjligt för den sökande att förklara sin situation på ett mer omfattande sätt till stöd för valet av hyresgäst. De gamla bostadsansökningarna kan inte överföras från det gamla systemet till det nya eftersom deras innehåll skiljer sig åt.

Under hösten kommer även bekräftandet av bostadsansökningar och e-tjänsterna att ändras. I framtiden skickas alla bostadsansökningar med stark autentisering, till exempel genom att använda nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Miljön för e-tjänster för ansökningen om hyresbostad flyttar från asiointi.hel.fi.

I den nya e-tjänsten för ansökningen om hyresbostad kan man i fortsättningen bläddra bland sina egna bostadsansökningar, redigera dem och reagera på potentiella bostadserbjudanden.

Ansökan om bytesbostad för dem som bor i Hekas eller Asuntohankintas ARA-hyresbostad förändras också då en separat ansökan öppnas för dem som ansöker om ett ömsesidigt utbyte. I framtiden blir det lättare för bostadsbytaren att hitta en lämplig bostadsansökan.

Frågor och svar: 

Varför måste jag göra en ny ansökan?

Som en del av systemreformen förnyas ansökningarna om hyresbostad. Med de nya ansökningarna kan den sökande bättre redogöra för sin egen situation, skälen till sitt bostadsbehov samt tidpunkten för sitt bostadsbehov. De gamla ansökningarna kan inte överföras från det gamla systemet till det nya eftersom deras innehåll skiljer sig åt.   

Hur förändras min situation med den nya ansökan?  

Tiden som din ansökan har pågått inverkar inte på dina möjligheter att få en ARA-hyresbostad.    

Hyresgästerna till ARA-hyresbostäder väljs utifrån de sökandes bostadsbehov och sökkriterier, inte enligt köprincipen. Principerna för val av hyresgäster grundar sig på lagstiftningen, ARA:s instruktioner samt Helsingfors stadsstyrelses riktlinjer. Urvalskriterier är bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.  

Varför ändras ansökningarna? 

Stadens tjänster förnyas, en av de tjänster som ska förnyas är ansökningen om hyresbostad. I reformen förnyas alla ansökningsblanketter för hyresbostäder, de elektroniska tjänsterna och bakgrundssystemet. I takt med reformen kan de sökande bättre redovisa för sina bostadsbehov. Dessutom förnyas de elektroniska tjänsterna för ansökning om hyresbostad, och vi kan erbjuda mångsidigare och bättre tjänster än tidigare, till exempel för bostadserbjudandenas del.    

Hur fungerar stark identifiering i fortsättningen? 

Ansökan bekräftas med stark identifiering efter att du har fyllt i ansökan. Du kan identifiera dig på två sätt:    

  1. Identifiera dig med bankkoder, ett mobilcertifikat eller annan stark identifiering.
  2. Du kan också skapa användarnamn så att du identifierar dig genom att logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamnen registreras antingen med stark identifiering eller genom att identifiera sig vid kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan. Om du identifierar dig vid kundtjänsten, ska du ha med dig ditt pass, identitetskort eller annat godkänt identitetsbevis. Vid kundtjänsten bekräftar en bostadsrådgivare din identitet i bakgrundssystemet, varefter du kan skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress.   

Med de nya ansökningarna måste även en medsökande göra en stark identifiering, så att ansökan beaktas i valet av hyresgäster. Ansökan beaktas i valet av hyresgäster först när både den huvudsökande och de medsökande har identifierat sig och bekräftat ansökan.   

Varför måste en medsökande också göra stark identifiering? 

Med stark elektronisk identifiering avses autentisering av en persons identitet på ett elektroniskt sätt. Stark elektronisk identifiering gör det möjligt för kunderna att på ett säkert sätt verifiera sin identitet i de elektroniska tjänsterna och för tjänsteleverantören att identifiera sina kunder.   

Stark identifiering utvidgas gradvis, inledningsvis berör stark identifiering den huvudsökande och medsökande. Senare kommer även andra myndiga sökande omfattas av stark identifiering.   

Stark identifiering är inte möjlig för mig, vad gör jag då? 

I detta fall måste du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan för att identifiera dig, varefter du får instruktioner om hur du skapar ett användarnamn och lösenord.  Om du identifierar dig vid kundtjänsten, ska du ha med dig ditt pass, identitetskort eller annat godkänt identitetsbevis. Vid kundtjänsten bekräftar en bostadsrådgivare din identitet i bakgrundssystemet, varefter du kan skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress.   

Vad händer med min nuvarande ansökan? 

De nuvarande bostadsansökningarna löper ut den 18 november 2021. Fram till dess väljs hyresgäster enligt de nuvarande bostadsansökningarna, och du kan också redigera din ansökan om din situation ändras. Även efter redigeringen förfaller ansökan den 18 november 2021, vilket innebär att de nuvarande ansökningarna inte längre är i kraft i tre månader. Du kan lämna in en ny ARA-ansökan från och med den 20 oktober 2021. När det gäller tjänstebostäderna samt de fritt finansierade och kortvariga bostäderna, kan du lämna in en ny bostadsansökan från och med den 4 november.  

Jag har ansökt om en bostad i ett nybyggnadsobjekt, är jag med i valet av hyresgäster? 

Oroa dig inte, alla val av hyresgäster för nybyggnadsobjekten kommer att meddelas de sökande före slutet av september 2021 innan den nya ansökan öppnas. De ansökningar som nu lämnats in ingår alltså i valet av hyresgäster och ingen ny ansökan krävs för avslutade ansökningar till nybyggnadsobjekt.