Heka hus i Kasberget

År 2020 förmedlades 3305 Ara-hyresbostäder

Vill du veta hur många bostäder som lämnades ut i 2020? Statistik om valet av hyresgäster har nu publicerats på vår websidan.

Under 2020 förmedlade vi 3 305 ARA-bostäder och i slutet av året fanns det 22850 aktiva ansökningar i vårt system. Mer information.

Vill du veta hur många bostäder som lämnades ut i olika områden? Statistik efter områden har också publicerats på vår websidan. Läs mer.

Vill du följa statistik varje månad? Månadsstatistik publiceras mitten av månaden på information om Ara-bostäder –sidan.