Hoppa till innehållet

Tjänstebostäder till anställda vid Helsingfors stad

Tjänstebostäderna är knutna till anställningen vid Helsingfors stad och för dem tecknas hyresavtal som gäller tills vidare. För bostäderna tas ingen hyresgaranti.

Tjänstebostäder förmedlas till anställda vid alla sektorer i Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken (utom HRT och Servicecentralen som förmedlar sina tjänstebostäder själva):

  • Ekonomiförvaltningstjänsten
  • Fostrans- och utbildningssektorn
  • Företagshälsan Helsingfors
  • Kultur- och fritidssektorn
  • Räddningsverket
  • Social- och hälsovårdssektorn
  • Stadskansliet
  • Stadsmiljösektorn
  • Stara
  • Revisionskontoret

I förmedlingen av tjänstebostäder prioriteras branscher med personalbrist. Mer information om detta finns på sidan principerna för valet av hyresgäster

Hyreskontrakt och uppsägningar  

Ärenden som rör hyreskontrakt och uppsägningar i tjänstebostäder sköts av Lokaltjänsters bostadsuthyrning (e-post asuntovuokraus@hel.fi).13.01.2021 14:22