Hoppa till innehållet

Information om bostäderna

Helsingfors stad har över 56 000 hyresbostäder, varav de flesta är Ara*-hyresbostäder som finansieras med statligt stöd och som har en skälig hyra. Varje år förmedlar vi 3 000–4 000 Ara-bostäder. Hos våra två hyresvärdar hittar du olika stora bostäder på olika håll i Helsingfors, i både äldre fastigheter och nyare objekt.

Utöver Ara-bostäderna förmedlar vi även fritt finansierade hyresbostäder, tjänstebostäder till stadens anställda samt bostäder för kortvarigt boende, till exempel under ett stambyte eller praktik.

*Ara = Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet www.ara.fi14.01.2021 08:41