Hoppa till innehållet

Ansök om en Ara-hyresbostad

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

1. Bekannta dig med anvisningarna, urvalskriterierna och bostadsområdena

Börja med att bekanta dig med anvisningarna på denna sidan, urvalskriterierna och vanliga frågor via länkarna nedan. Vi rekommenderar även att du bekantar dig med bostäderna och bostadsområdena i förväg.

Hyresgästerna väljs utifrån uppgifterna i ansökningarna, bostäderna förmedlas inte enligt köprincipen. Vi erbjuder dig endast bostäder som stämmer överens med dina sökkriterier (t.ex. hyra, område eller balkong).

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

2. Skicka in ansökan via e-tjänsten

FYLL I BOSTADSANSÖKANFyll i bostadsansökan (kräver stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat).

När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse till din e-post om att dina uppgifter har sparats i sökanderegistret. Därefter kan du vänta på att en bostad blir ledig. I e-tjänsterna finns även information om vilken prioritetsklass din ansökan har. Ansökan är giltig i tre (3) månader.

Obs! Varje sökande kan endast ha en giltig ansökan till Ara-bostäderna åt gången.

En ny ansökan ersätter en tidigare ansökan. Barn som är med i ansökan kan finnas med i flera bostadsansökningar.

Vill du lämna en bostadsansökan utan stark autentisering?

Du kan lämna en bostadsansökan till oss även utan stark autentisering. Då kan du inte längre redigera dina sökuppgifter efter att du skickat in ansökan. Om din situation ändras måste du göra en ny ansökan.

Fyll i bostadsansökan utan stark autentisering

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

3. Redigera ansökan eller återkalla den vid behov

Om din situation eller dina önskemål ändras kan du redigera din ansökan i ärendemappen i e-tjänsterna. Våra bostadsrådgivare kan inte redigera en elektronisk ansökan. Efter redigeringen är din ansökan åter giltig i tre månader.

Mer information om redigering

Du kan återkalla din ansökan via ärendemappen i e-tjänsterna. Återkallandet träder i kraft omedelbart. ​

Har du lämnat en bostadsansökan utan stark autentisering?

Om du lämnade en bostadsansökan utan stark autentisering kan du inte längre redigera dina sökuppgifter efter att du skickat in ansökan. Om din situation ändras måste du göra en ny ansökan.

Tiden som din ansökan har varit i vårt system inverkar inte på dina bostadserbjudanden, så du kan utan problem göra en ny ansökan.

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

4. Vänta på ett eventuellt bostadserbjudande och
ändra vid behov din ansökan

När du har lämnat in din ansökan kan du vänta på ett eventuellt bostadserbjudande. Tyvärr kan vi inte ge mer information om hur ansökan framskrider eftersom bostäderna inte har någon kötid, utan de lämpligaste sökandena väljs för varje bostad. Det kan ta tid att få en bostad så vi hoppas att du har tålamod. Det är omöjligt att uppskatta väntetiden eftersom den beror på antalet bostäder som blir lediga, bostadstypen och läget samt den sökandes önskemål. 

Om du inte har ett mycket brådskande bostadsbehov är din chans att få en bostad mycket liten. Vi kan inte garantera att du får en bostad, så sök bostad även hos andra hyresvärdar. Till exempel M2-kodit och A-Kruunu erbjuder ARA-bostäder med skälig hyra.

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin
5. Godkänna ett bostadserbjudande och skicka bilagor

Om du får ett bostadserbjudande får du först ett preliminärt bostadserbjudande till din e-post samt ett textmeddelande. Erbjudandet innehåller anvisningar om hur du skickar bilagor. ​

Exempel på bilagor som begärs när en bostad erbjuds: ​

  • Förhandsifylld skattedeklaration som gäller den senast verkställda beskattningen
  • Löneintyg eller annat intyg över månadsinkomster för beskattningsbara inkomster
  • Studieintyg
  • Redovisning av egendomsvärde och hushållets skulder
  • Uppehållstillstånd på minst tolv månader eller registreringsbevis
  • Graviditetsintyg

Vid skilsmässa: ​

  • Intyg över att skilsmässan är anhängig ​
  • Äktenskapsförord, bodelningsavtal eller en egen utredning över tillgångar under äktenskapet
  • Avtal om vårdnad av barnen och barnens boende (för barn under 15 år)

Visning och undertecknande av hyresavtal

Efter att du skickat in bilagorna får du ett bekräftat bostadserbjudande och kontaktuppgifterna till ditt regionkontor, så att du kan komma överens om en visning och undertecknande av hyresavtalet. Du har tre (3) vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du ska acceptera erbjudandet. ​

05.02.2021 10:27