Hoppa till innehållet

Ansök om en Ara-hyresbostad

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin


1. Bekannta dig med anvisningarna, urvalskriterierna och bostadsområdena


Börja med att bekanta dig med anvisningarna på denna sidan, urvalskriterierna och vanliga frågor via länkarna nedan. Vi rekommenderar även att du bekantar dig med bostäderna och bostadsområdena i förväg.

Hyresgästerna väljs utifrån uppgifterna i ansökningarna, bostäderna förmedlas inte enligt köprincipen. Vi erbjuder dig endast bostäder som stämmer överens med dina sökkriterier (t.ex. hyra, område eller balkong).

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

2. Skicka in bostadsansökan


Om du ansöker om bostad ensam (inklusive eventuella barn)

Fyll i ansökan om ARA-hyresbostad i ansökning om hyresbostad e-tjänsten. Vi rekommenderar att du uppger en personlig e-postadress som bara du har tillgång till i ansökan.

Efter att du har lämnat in din ansökan får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har tagits emot. Observera att du ska bekräfta din ansökan genom stark autentisering med nätbankskoder eller mobilt certifikat för att din ansökan ska beaktas i valet av hyresgäst.

Om ni inte kan identifiera er elektroniskt kan ni göra det genom att besöka ansöknin om hyresbostad kundtjänst och bevisa identiteten med hjälp av ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller personkort). Om du identifierar dig i rådgivningen behöver du en personlig e-postadress för identifiering och registrering.

När du har bekräftat din ansökan beaktas den i valet av hyresgäster. Du kan kontrollera hur brådskande din ansökan behandlas i ansökning om hyresbostad e-tjänsten. Ansökan är i kraft i tre (3) månader åt gången.

Om du gör ändringar i din ansökan eller en ny ansökan ersätts dessa din föregående ansökan.

Obs! Varje sökande får endast ha en giltig ansökan om en Ara-hyresbostad åt gången. Du kan emellertid ansöka om andra bostadstyper samtidigt. Barn som finns med i ansökan kan finnas i flera ansökningar.

Om du ansöker om bostad tillsammans med en annan person (inklusive eventuella barn)

Fyll i ansökan om ARA-hyresbostad i ansökning om hyresbostad e-tjänsten tillsammans med den andra person som du ansöker om bostad med eller säkerställ att du har de uppgifter om personen du söker bostad med som behövs. Vi rekommenderar att du och personen som du ansöker om bostad med lägger till en personlig e-postadress i ansökan.

Efter att du har lämnat in din ansökan får du och personen som du ansöker om bostad med får ett e-postmeddelande om att er ansökan har tagits emot. Observera att du och personen du ansöker om bostad med ska bekräfta er ansökan genom stark autentisering med nätbankskoder eller mobilt certifikat för att ansökan ska beaktas i valet av hyresgäst.

Om ni inte kan identifiera er elektroniskt kan ni göra det genom att besöka ansökning om hyresbostad kundtjänst och bevisa er identitet med hjälp av ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller personkort). Om du identifierar dig i rådgivningen behöver du en personlig e-postadress för identifiering och registrering.

När du har bekräftat er ansökan beaktas den i valet av hyresgäster. Du kan kontrollera hur brådskande din ansökan behandlas i ansökning om hyresbostad e-tjänsten. Ansökan är i kraft i tre (3) månader åt gången.

Om du gör ändringar i din ansökan eller om ni lämnar en ny ansökan ersätts den tidigare ansökan. Bägge sökande kan göra ändringar i ansökan.

Obs! Varje sökande får endast ha en giltig ansökan om en Ara-hyresbostad åt gången. Du kan emellertid ansöka om andra bostadstyper samtidigt. Barn som finns med i ansökan kan finnas i flera ansökningar.

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

3. Bearbeta ansökan, förnya den eller återkalla den vid behov

Om din situation eller ditt önskemål ändras kan du redigera din ansökan i ansökning om hyresbostad e-tjänsten. Du observerar väl att det är endast du som kan redigera uppgifterna i din ansökan, inte våra bostadsrådgivare.

Efter redigeringen är din ansökan igen giltig i tre månader. Om din ansökan blivit för gammal kan du göra en ny ansökan.

Läs mer om hur du gör ändringar i ansökan

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin

4. Granskning av ansökan efter fysisk identifiering​

Om du bekräftade din bostadsansökan genom att identifiera dig fysiskt med identitetsbevis i rådgivningen kan du kontrollera din ansökan genom att registrera dig och logga in i ansökning om hyresbostad e-tjänsten. För att registrera dig och logga in behöver du en personlig e-postadress.

När du har loggat in i ansökning om hyresbostad e-tjänsten kan du kontrollera och göra ändringar i ansökan samt bekräfta bostadsansökningar. Den fysiska identifieringen görs endast en gång och samma användaruppgifter används för ansökan om alla bostadstyper.

När din ansökan om Ara-hyresbostad inte längre är i kraft ska du lämna in en ny. Tiden som din ansökan har varit i vårt system inverkar inte på dina bostadserbjudanden.

Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin


5. Vänta på ett eventuellt bostadserbjudande och
ändra vid behov din ansökan

När du har bekräftat ansökan ska du vänta på eventuella erbjudanden. Tyvärr kan vi inte informera om hur ansökan framskrider eftersom bostäderna inte har kötider utan i stället väljs för varje bostads del de lämpligaste sökandena ut utgående av hur brådskande ansökan är.

Det kan ta tid att få en bostad så vi hoppas att du har tålamod. Det är omöjligt att uppskatta väntetiden eftersom den beror på antalet bostäder som blir lediga, bostadstypen och läget samt den sökandes önskemål.

Om du inte har ett mycket brådskande bostadsbehov är din chans att få en bostad mycket liten. Vi kan inte garantera att du får en bostad, så sök bostad även hos andra hyresvärdar. Till exempel M2-kodit och A-Kruunu erbjuder Ara-hyresbostäder med skälig hyra.


Ikoni liittyen asunnonhaun ohjeisiin
6. Godkänna ett bostadserbjudande och skicka bilagor

Om du får ett bostadserbjudande får du först ett preliminärt bostadserbjudande till din e-post samt ett textmeddelande. Erbjudandet innehåller anvisningar om hur du skickar bilagor. ​


Exempel på bilagor som du ska lämna in när du får ett erbjudande: ​

  • Förhandsifylld skattedeklaration som gäller den senast verkställda beskattningen
  • Löneintyg eller annat intyg över månadsinkomster för beskattningsbara inkomster
  • Studieintyg
  • Redovisning av egendomsvärde och hushållets skulder
  • Uppehållstillstånd på minst tolv månader eller registreringsbevis

Vid skilsmässa:

  • Intyg över att ansökan om skilsmässan är anhängig
  • Äktenskapsförord, bodelningsavtal eller en egen utredning över tillgångar under äktenskapet
  • Avtal om vårdnad av barnen och barnens boende (för barn under 15 år)
  • Visning och undertecknande av hyresavtal

Efter att du har lämnat in bilagorna får du ett bekräftat bostadserbjudande och din regionala byrås kontaktinformation till din e-postadress. Kom överens om visningen av bostaden och undertecknande av hyresavtalet med din hyresvärd så snabbt som möjligt. Du har tre (3) vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du accepterar erbjudandet.
21.10.2021 14:49