Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mera on ansökning om hyresbostad

Instagram

Följ Vuokra-asunnon haku på Instagram.

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.