Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset


1. Kuka voi hakea työsuhdeasuntoa?

  Välittämämme työsuhdeasunnot ovat Helsingin kaupungin työsuhteeseen sidottuja, ja niitä voivat hakea sekä vakituiset että määräaikaiset työntekijät. Täydestä työajasta on kuitenkin täytyttävä 50 %. Työsuhdeasuntoja välitetään kaikille Helsingin kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja liikelaitoksien työntekijöille. Ainoastaan HKL ja Palvelukeskus Helsinki välittävät työsuhdeasuntonsa itse ja työntekijät voivat tiedustella mahdollisia työsuhdeasuntoja oman työpaikkansa henkilöstöyksiköstä. Työsuhdeasuntoja välitetään asukasvalinnan periaatteiden mukaisesti. 
2. Olen tulossa Helsingin kaupungille kesätöihin. Voinko hakea työsuhdeasuntoa?

  Kyllä voit. Kesätyöntekijät hakevat asuntoa muiden hakijoiden joukossa täyttämällä työsuhdeasuntohakemuksen normaaliin tapaan. Jos olet tulossa kesätöihin, merkitse työsuhdeasuntohakemukselle työsuhteen laatu -kenttään: kesätyö.


3. Kuinka kauan työsuhdeasunnossa saa asua?

  Työsuhdeasuntoon solmitaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, joka on sidottu työsuhteeseen Helsingin kaupungilla. Vuokrasopimusta koskevissa asioissa voit olla suoraan yhteydessä tilat-palvelun asuntoyksiköön (sähköposti: asuntovuokraus@hel.fi).


4. Miten asukasvalinnat tehdään?

  Työsuhdeasuntojen asukasvalinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia palvelussuhdeasuntojen periaatteita. Työvoimapula-alojen priorisointiin liittyvät tarkistukset tehdään kolmen kuukauden välein toimialojen ja liikelaitosten tuottaman tiedon perusteella.

  Priorisoinnissa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat tai asunnottomuusuhan alla olevat nimettyjen työvoimapula-alojen työntekijät ovat etusijalla. Mikäli tällaisia hakijoita ei kohteeseen ole, tehdään valinta jo pääkaupunkiseudulla asuvista tai asunnonvaihtoa tarvitsevien nimettyjen työvoimapula-alojen työntekijöiden joukosta. Jos asukasta ei löydy tälläkään perusteella, tehdään asukasvalinta muiden hakijoiden joukosta, tällöinkin asunnottomuusuhka huomioiden. Lue asukasvalinnan periaatteista.

  Asunnon odotusaikaa on mahdotonta arvioida, sillä se riippuu vapautuvien asuntojen määrästä ja kunkin asunnon hakijamäärästä. Kutakin asuntoa tarjotaan yhdelle hakijalle kerrallaan. Asuntotarjous lähetetään valitulle hakijalle sähköpostitse ja tekstiviestillä.
5. Miten toimin saatuani asuntotarjouksen?

Asuntotarjouksen saatuasi sinulla on kolme (3) arkipäivää aikaa ottaa yhteyttä vuokranantajaan (tilat-palvelun asuntoyksikkö) sopiaksesi asunnon näytöstä ja vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Asuntonäytön yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi ja esittää todistus työsuhteesi voimassaolosta (työsopimus tms.)

Asunnon näytön jälkeen sinun tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti tilat-palvelun asuntoyksikköön, otatko asunnon vastaan vai et. Vuokrasopimus astuu voimaan aina viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluttua asuntotarjouksesta.
6. Haluan vaihtaa työsuhdeasuntoa. Miten toimin?

  Asuessasi työsuhdeasunnossa asunnonvaihtoa haetaan muiden hakijoiden joukossa. Asunnonvaihtoon on oltava perusteltu syy, kuten terveydellinen, taloudellinen tai perhesyy. Asukasvalinnassa etusijalla ovat työvoimapula-alojen hakijat, joilla ei ole vielä lainkaan työsuhdeasuntoa, mutta työvoimapula-aloilla työskentelevät asunnonvaihtajat on määritelty toiseen priorisointiluokkaan. Voit hakea asunnonvaihtoa, kun olet asunut vähintään vuoden nykyisessä työsuhdeasunnossasi.


7. Milloin asukasvalinnat tehdään?

  Kun työsuhdeasunto vapautuu haettavaksi kohde-esittelylistalle, asunto on pääsääntöisesti heti muuttovalmis ja remontoitu. Asunnot ovat haettavissa asuntokohtaisesti keskimäärin muutamasta päivästä reiluun viikkoon. Asukasvalinta tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asuntoon kohdistuu hakemuksia.


8. Voinko saada asuntoa kun en ole priorisoitavien nimikkeiden listalla?

  Mahdollisesti. Mikäli hakijoiden joukossa ei ole priorisoitaviin työvoimapula-alojen nimikkeisiin kuuluvia hakijoita, otetaan asukasvalinnassa huomioon kaikki asuntoa hakeneet kaupungin työntekijät.


9. Olen kiireellisesti asunnon tarpeessa. Miksi en ole vielä saanut asuntoa?

  Työsuhdeasuntojen välityksessä priorisoidaan pääkaupunkiseudulle muuttavia tai asunnottomuusuhan alla olevia hakijoita. Suosittelemme hakijoille, että hakemukset kohdistetaan mahdollisimman moneen kohteeseen tai mahdollisimman laajalle alueelle. Jos hakija hakee esimerkiksi vain kantakaupungin kohteita tai vain muutamia alueita, on mahdollista, että emme pysty tarjoamaan työsuhdeasuntoa toivotussa ajassa. Suosittelemme hakemaan myös muita vuokra-asuntoja ja jättämään asuntohakemuksen myös Ara-vuokra-asuntoihin ja vapaarahoitteisiin asuntoihin.


10. Haluan päivittää hakemustani. Miten toimin?

  Hakijat voivat lisätä kohteita voimassa olevalle hakemukselleen asuntolistalta ja kirjautumalla tämän jälkeen kaupungin sähköiseen asiointiin. Sähköisessä asioinnissa voi myös jälkikäteen päivittää hakijatietoja sekä poistaa valitsemiaan kohteita. Asuntosihteerit eivät päivitä hakemustietoja.


11. Kieltäydyin tarjotusta työsuhdeasunnosta, voinko saada uutta asuntotarjousta?

  Jos tarjottu asunto vastaa hakemuksen hakuehtoja eikä hakijalla ole perusteltua syytä kieltäytyä, hakija ei ole seuraavissa asukasvalinnoissa etusijalla eikä välttämättä saa enää uutta asuntotarjousta. Perusteltuja syitä kieltäytyä ovat esimerkiksi elämäntilanteen muutos tai asunnon ominaisuudet eivät vastaakaan ilmoitettua, kuten hissin puute tai esteellinen kulku huoneistoon.


12. Miten asunto irtisanotaan? Mikä on irtisanomisaikani?

  Irtisanominen tehdään sähköpostitse (asuntovuokraus@hel.fi), minkä jälkeen asuntoyksikkö ottaa sinuun yhteyttä. Vuokralaisella on pääsääntöisesti 14 vuorokauden irtisanomisaika asunnosta. Mikäli et ole varma irtisanomisajastasi, ota yhteyttä tilat-palvelun asuntoyksikköön.


13. Onko mahdollista vuokrata soluasuntoa tai kalustettua asuntoa?

  Työntekijät voivat hakea kalustettuja soluasuntoja silloin, kun kohde-esittelylistalla on niitä haettavana. Soluasuntoja on sekä mies- että naisasukkaille, ja asuntoilmoituksesta löytyy tieto siitä, ketkä vapaana olevaa asuntoa voivat hakea. Soluasunnot sijaitsevat Hietaniemenkadulla Etu-Töölössä ja Mechelininkadulla Taka-Töölössä.


14. Mihin ilmoitan työsuhdeasunnossa ilmenevistä puutteista tai korjaustarpeista? 

  Tilat-palvelun asuntoyksikkö vastaa asumisen aikana ilmeneviin kysymyksiin. Asukkaat voivat ilmoittaa vioista ja korjaustarpeita sähköpostitse kymp.asuntovikailmoitukset@hel.fi tai puhelimitse numeroon 050 324 6292.


15. Minulla on merkintä luottotiedoissani. Vaikuttaako tämä mahdollisuuteeni saada asuntotarjous?

  Ehkä. Helsingin kaupunkikonserniin kohdistuvat vuokravelat sekä muut kaupungille asumisesta aiheutuneet velat voivat olla este työsuhdeasunnon saamiselle.

  Kaupunkikonsernille maksamattomista vuokraveloista ja muista konsernia koskevista asumisesta aiheutuneista veloista tulee viimeistään mahdollisen asuntotarjouksen yhteydessä toimittaa liitteeksi vuokranantajan todistus tai kuitit, jotka todistavat velat kokonaisuudessaan maksetuiksi. Jos asuntotarjouksen saanut hakija ei toimita pyydettyä todistusta velkojen hoitamisesta kolmen (3) arkipäivän sisällä ehdollisesta tarjouksesta, asuntotarjous raukeaa ja asuntoa tarjotaan seuraavalle hakijalle. Jos toimitetusta todistuksesta tai kuiteista käy ilmi, että velka on maksettu vain osittain, emme valitettavasti pysty tarjoamaan työsuhdeasuntoa ennen kuin velka on maksettu kokonaisuudessaan.

  Muut luottotietomerkinnät kuin Helsingin kaupunkikonsernille maksamattomat vuokravelat ja asumisesta kaupungille aiheutuneet velat eivät ole este työsuhdeasunnon saamiselle.

  Tarkistamme kaikkien täysi-ikäisten hakijoiden luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ennen asuntotarjouksen tekemistä. Omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa joko Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnoden kautta.

23.08.2021 12:20