Suoraan sisältöön

Asukasvalinnan periaatteet

Työsuhdeasuntojen asukasvalinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia palvelussuhdeasuntojen periaatteita. Työvoimapula-alojen priorisointiin liittyvät tarkistukset tehdään kolmen kuukauden välein toimialojen ja liikelaitosten tuottaman tiedon perusteella.

Priorisointiluokat

Ensimmäinen prioriteetti:

 • Nimettyjen työvoimapula-alojen asunnontarpeessa olevat työntekijät, jotka muuttavat Helsingin / Espoon / Vantaan ulkopuolelta, vakituiset ja vuorotyöntekijät priorisoiden​
 • Nimettyjen työvoimapula-alojen työntekijät, jotka ovat asunnottomuuden uhan alla​

Toinen prioriteetti​:

 • Nimettyjen työvoimapula-alojen työntekijät, jotka jo asuvat Helsingissä / Espoossa / Vantaalla, vakituiset ja vuorotyöntekijät priorisoiden​
 • Nimettyjen työvoimapula-alojen työntekijät, jotka perustellusta terveydellisestä / taloudellisesta / perhesyystä vaihtavat kaupungin työsuhdeasuntoa​

Kolmas prioriteetti:

 • Kuka tahansa kaupungin työntekijä, asunnottomuuden uhan alla olevat priorisoiden

Nimikkeiden priorisointijärjestys

 • Sosiaali- ja terveystoimiala: lähihoitaja
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: ruotsinkielisen perusopetuksen erityisluokanopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: suomenkielisen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: suomenkielisen varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: ruotsinkielisen perusopetuksen luokanopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: suomenkielisen perusopetuksen erityisluokanopettaja
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: suomenkielisen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: lääkäri ja terveyskeskuslääkäri
 • Kaupunkiympäristön toimiala: työmaavalvoja/rakennustöiden valvoja (rakennukset ja yleiset alueet)
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: ohjaaja
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: psykologi
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: psykologi
 • Kaupunkiympäristön toimiala: projektipäällikkö/projektinjohtotehtävät (rakennukset ja yleiset alueet)
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: perhetyöntekijä
 • Sosiaali- ja terveystoimiala: hammashoitaja
 • Pelastuslaitos: palomies
 • Kaupunkiympäristön toimiala: arkkitehti, sis. lupa-arkkitehti (palvelut ja luvat + maankäyttö ja kaupunkirakenne)
 • Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala: nuoriso-ohjaaja
10.11.2021 14:53