Suoraan sisältöön

Valintakriteerit

Ara-vuokra-asuntojen asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakukriteerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Asukasvalintaperiaatteet perustuvat lakiin. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot.

Etusijalla asunnon saannissa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä kiireellisyysluokassa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Asukkaita valitessamme otamme huomioon myös vuokratalon monipuolisen asukasrakenteen sekä asuinalueen sosiaalisen tasapainon säilyttämisen. Voit katsoa kuukausitilastoista (PDF) asukasvalinnat kiireellisyysluokittain. Tutustu myös Helsingin kaupunginhallituksen vahvistamiin välitysperiaatteisiin.

Kiireellisyysluokat

Hakujärjestelmämme määrittelee hakemuksesi kiireellisyysluokan antamiesi tietojen perusteella, näet luokan sähköisen asioinnin asiointikansiosta hakemuksen lähettämisen jälkeen. Jos et ole erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa, mahdollisuutesi saada asunto on valitettavasti hyvin pieni. Asunnon saaneista 80 % on ollut erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa. 

Erittäin kiireellinen (AT1), esimerkiksi: 

  • Asunnottomat tai sukulaisten/tuttavien luona asuvat 
  • Työpaikka pääkaupunkiseudulla, muttei asuntoa 
  • Määräaikainen tai irtisanottu vuokrasopimus 
  • Vanhempien luona asuvat täysi-ikäiset hakijat 
  • Alivuokralaisina asuvat 

Kiireellinen (AT2), esimerkiksi: 

  • Liian pieni asunto (asukkaita enemmän kuin 1 hlö/asuinhuone) 
  • Ylisuuret asumiskustannukset (kotitaloudelta kuluu yli 40 % bruttotuloista asumiseen, määritelmä EU:n tulo- ja elinolotilastosta) 

Asunnon tarpeessa (AT3), esimerkiksi: 

  • Halu muuttaa asunnon varustetason, sijainnin tms. vuoksi 

Varallisuusrajat

Asukasvalinnoissa noudatetaan varallisuusrajoja. Vuokra-asuntoa ei voida tarjota, jos varallisuutesi ylittää voimassaolevat rajat.

Henkilöluku

Varallisuusraja 1.7.-31.12.2021

1

103 000 €

2

125 000 €

3

192 000 €

4

197 000 €

5

202 000 €


Varallisuutena otetaan huomioon hakuhetkellä oleva varallisuus sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut, myymällä tai lahjoittamalla, hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Ansiotuloja ei lasketa varallisuudeksi.

Varallisuudella tarkoitetaan mm. asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja, arvopapereita ja muuta varallisuutta. Varallisuutta määriteltäessä huomioidaan hakijatalouden varallisuuteen kohdistuvat velat, kuten jäljellä oleva asuntolaina.

Pääkaupunkiseudulle työn takia muualta Suomesta muutettaessa omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena, jos asunto sijaitsee yli 80 km päässä Helsingistä ja jos hakija asuu kyseisessä asunnossa. Hakijan omistama sijoitusasunto huomioidaan aina varallisuutta arvioitaessa. Rajaus perustuu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012), jonka asetuksen 9 §:n mukaan henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta asuinpaikastaan. 

26.10.2021 15:13