Suoraan sisältöön

Tulotiedot

Jokaisen täysi-ikäisen hakijan tulee merkitä kuukausittaiset bruttotulot Ara-vuokra-asuntohakemukselle.  Huomioimme tulotiedot asukasvalinnan yhteydessä.

Bruttotulo tarkoittaa tuloja, joista ei ole vähennetty mitään, kuten esimerkiksi veroja. Bruttotuloiksi huomioidaan ansiotulojen lisäksi myös pääomatulot. Pääomatulot, kuten esimerkiksi vuokratulot tai osaketulot, löytyvät verotuspäätöksestä.

Jos ansiotulosi vaihtelevat kuukausittain, laske kuukausittainen tulosi vuotuisen ansiotulon perusteella ja merkitse se hakemukselle.

Tuloina huomioitavat ansio- ja pääomatulot:

 • Palkka
 • Palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • Eläkkeet
 • Ulkomailta saatavat tulot
 • Vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • Puolisolta saatava elatusapu
 • Aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • Luontaisetujen verotusarvo
 • Työttömyyspäiväraha
 • Työmarkkinatuki

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka sinulla oli ennen kuin jäit pois työstäsi. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Tuloiksi ei lasketa seuraavia tukia:

 • Asumistuki
 • Toimeentulotuki
 • Opintotuki (toisin kuin aikuisopintoraha, joka lasketaan tuloksi)
 • Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus ja lapseneläke, lapseneläkkeenä maksettava työeläke, tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muu lakisääteinen lapseneläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus
 • Elatusapu tai elatustuki
 • Lapsilisä
 • Vammaistuki
 • Rintamasotilaseläke, rintamalisä
 • Sotilasvammalain mukaiset korvaukset
 • Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus tai muu vastaava ylläpitokorvaus
 • Selvästi tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisten päivärahaa, sotilasavustusta ja koulua käyvien, alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan tuloja ei oteta huomioon.


15.10.2021 10:19