Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset


1. Millä perusteella asukkaat valitaan?

  Asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakijan hakemukselle merkitsemien hakukriteerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Asukasvalintaperiaatteet perustuvat lakiin. Valintakriteereinä ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Etusijalla asunnon saannissa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Asukkaita valitessamme otamme huomioon myös vuokratalon monipuolisen asukasrakenteen sekä asuinalueen sosiaalisen tasapainon säilyttämisen.
2. Kuinka kauan asunnon saaminen kestää?

  Asunnon odotusaikaa on mahdotonta arvioida, koska se riippuu vapautuvien asuntojen määrästä, huoneistotyypistä ja sijainnista sekä hakijan toiveista. Asunnon saaminen ei perustu jonotusjärjestelmään, vaan valitsemme asukkaat asunnontarpeen sekä hakemuksessa määriteltyjen hakukriteerien perusteella. Sillä, kuinka kauan hakemus on ollut järjestelmässämme, ei ole merkitystä asuntotarjousten saamisen kannalta. Suuren hakijamäärän vuoksi emme voi luvata kaikille hakijoille asuntoa.


3. Olen hakenut asuntoa pitkään, vaikuttaako se asunnon saamiseen?

  Ei. Sillä, kuinka kauan hakemus on ollut järjestelmässämme, ei ole vaikutusta asuntotarjousten saamiseen.


4. Saavatko kaikki hakijat asunnon?

  Eivät saa. Suuren hakijamäärän määrän vuoksi emme pysty tarjoamaan asuntoa kaikille halukkaille. Välitämme Ara-vuokra-asuntoja vuodessa noin 3 000–4 000, ja järjestelmässämme on aktiivisena jatkuvasti jopa noin 25 000 hakemusta. Voit seurata hakijamäärää ja välitettävien asuntojen määrää kuukausitilastosta (PDF). Lue lisää valintaperusteista Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) Asukasvalintaoppaasta ja Helsingin kaupunginhallituksen linjauksista (PDF).


5. Vaikuttavatko hakemuksessa tekemäni valinnat asunnon saamiseen?

Kyllä vaikuttavat. Kun asunto vapautuu, järjestelmämme poimii hakemukset, joiden hakukriteerit vastaavat asunnon sijaintia, kokoa, vuokraa ja varustetasoa. Hakemuksesi huomioidaan niiden vapautuvien asuntojen käsittelyssä, jotka täsmäävät hakukriteereihisi (esim. alue, parveke tai hissi). Jos laitat alueeksi ”kaikki alueet”, sinulle voidaan tarjota asuntoja miltä tahansa alueelta. Ethän lisää hakemukselle alueita, joille et ole valmis muuttamaan. Hakemuksessa ilmoitettu maksimivuokra sekä toiveet hissistä ja parvekkeesta rajoittavat tarjottavien asuntojen määrää, koska kaikissa asunnoissa ei ole parveketta tai hissiä.6. Kuinka suuren asunnon voin saada?

  Yhden hengen kotitaloudelle voidaan tarjota 1–2 huoneen asuntoa, kahdelle 2–3 huoneen asuntoa, kolmelle 2–4 huoneen asuntoa, neljälle 3–5 huoneen asuntoa, viidelle 4–6 huoneen asuntoa. Syntymätön lapsi lasketaan mukaan kotitalouden kokoon.


7. Miten tulot vaikuttavat asunnon saamiseen?

  Tulorajoja ei ole, mutta hakijaruokakunnan tulot huomioidaan asunnontarpeen ja varallisuuden rinnalla asukasvalintatilanteessa.


8. Mistä tiedän, missä vaiheessa hakemukseni käsittely on?

  Hakemuksien käsittelystä ei ole saatavilla väliaikatietoja. Asuntoneuvojat eivät käsittele hakemuksia eivätkä tee asukasvalintoja. Asunnon vapautuessa kyseiseen asuntoon kohdentuvat voimassa olevat hakemukset otetaan huomioon asukasvalinnoissa. Hakijoihin ollaan yhteydessä vain, jos asuntoa tarjotaan.


9. Voinko nopeuttaa asunnon saamista olemalla yhteydessä neuvontaan?

  Et. Neuvonta ei voi nopeuttaa asunnon saamista, saat neuvonnasta ohjeistusta hakemuksen täyttämiseen ja muokkaamiseen.


10. Kuinka pitkään hakemukseni on voimassa?

  Hakemus on voimassa, kunnes olet saanut mahdollisen asuntotarjouksen tai hakemuksen voimassaoloaika (3 kk) on päättynyt. Hakemuksen päivittämisen ja uusimisen jälkeen voimassaoloaika jatkuu aina kolmella kuukaudella. Vanhentunutta tai peruttua hakemusta ei voi päivittää tai uusia.


11. Miten voin muokata asuntohakemustani?

  Jos olet jättänyt hakemuksesi vahvasti tunnistautuen, voit muokata hakemustasi sähköisen asioinnin asiointikansiossa, johon hakemus on tallentunut. Asuntoneuvojamme eivät voi muokata asuntohakemusta. Hakemuksen muokkaus uusii hakemuksen ja hakemus on voimassa taas kolme (3) kuukautta eteenpäin. Jokaisella hakijalla voi olla vain yksi asuntohakemus voimassa kerrallaan. Jos olet jättänyt asuntohakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, et pääse enää hakemuksen lähettämisen jälkeen muokkaamaan hakutietojasi. Jos tilanteesi muuttuu, sinun tulee tehdä uusi hakemus.


12. Onko uudiskohteista helpompi saada asunto?

  Ei ole. Uudiskohteet ovat suosituimpia hakukohteita. Hekan uudiskohteiden asunnoista kolmasosa välitetään hakijoille, jotka asuvat jo Hekan asunnoissa ja ovat asunnonvaihdon tarpeessa. Lue lisää uudiskohteista.


13. Milloin uudiskohteista on saatavilla lisää tietoa?

  Uudiskohteista pyrimme ilmoittamaan viimeistään kolme kuukautta (3 kk) ennen kohteen valmistumista. Tiedotamme uudiskohteista, kun saamme tarvittavat tiedot asunnoista rakennuttajalta ja Hekalta.


14. Mitä asuntotarjouksen hylkäämisestä aiheutuu?

  Asuntotarjouksen hylkäämisestä ei seuraa karenssia tai muutakaan sanktiota. Hakija ei kuitenkaan välttämättä saa enää uutta asuntotarjousta eikä tarjotun asuntotarjouksen hylkääminen helpota uuden asuntotarjouksen saamista. Siksi on tärkeää valita sellaiset alueet, joille oikeasti haluaa muuttaa, ja sellaiset kriteerit, jotka ovat oikeasti tärkeitä.


15. Tarkistetaanko luottotiedot asunnon hakemisen yhteydessä?

  Kaikkien täysi-ikäisten hakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ennen asuntotarjouksen tekemistä. Omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa joko Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnoden kautta.


16. Vaikuttaako merkintä luottotiedoissani mahdollisuuteeni saada asuntotarjous?

  Vuokravelat ja asumisesta vuokranantajalle aiheutuneet velat voivat olla este asuntotarjouksen saamiselle. Muut luottotietomerkinnät taas eivät ole este asunnon saamiselle.


17. Miten toimin, jos minulla on vuokravelkaa?

  Vuokravelkojen ja muiden asumisesta aiheutuneiden velkojen maksusta tulee toimittaa hakemuksen jättämisen jälkeen: a) vuokranantajan todistus tai b) luotettavan tahon (esim. sosiaaliviraston velkaneuvonnan tai ulosottoviranomaisen) kanssa tehty maksusuunnitelma sekä kuitteja jo maksetuista eristä. Maksusuunnitelman toimittaminen tai vuokravelkojen hoitaminen eivät takaa asunnon saamista.


18. Vaikuttavatko vuokravelat vuokrasopimukseni laatuun?

  Jos hakijalla on ollut asumiseen liittyviä velkoja, vuokrasopimus tehdään määräaikaisena. Sen jälkeen vuokranantaja (Asuntohankinta tai Heka) arvioi tilanteen uudelleen.


19. Tarvitsetko esim. Kelaa varten todistuksen, että asunnonhakusi on voimassa?

  Jos olet jättänyt hakemuksen sähköisessä asioinnissa, saat tulosteen voimassa olevasta hakemuksestasi asiointikansiosta. Jos olet jättänyt asuntohakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, ota talteen hakemuksen lähettämisen jälkeen kooste hakemuksesi tiedoista. Kooste on pdf-muodossa ja siihen tallentuu, milloin olet jättänyt hakemuksen ja tieto, että hakemus on voimassa kolme kuukautta. Emme tulosta tai lähetä hakemuskopioita hakijoille.
25.05.2021 09:03