Hoppa till innehållet

Verksamhetsunderstöd för eftermiddagsverksamhet för skolelever

Helsingfors stad beviljar årligen verksamhetsstöd till aktörer som ordnar eftermiddagsverksamhet. Organisationer, församlingar, stiftelser, samfund och privata serviceproducenter kan ansöka om understöd.

Fostrans- och utbildningsnämnden är det organ som beviljar verksamhetsunderstöd. Vid Helsingfors stad riktas understöden till första- och andraklassare samt till elever som får ett beslut om särskilt stöd (också i klasserna 3 - 9). Sektorn för fostran och utbildning koordinerar ordnandet av verksamheten.

Anvisningar för ansökan av organisationsunderstöd för läsåret 2021 - 2022

Ansökningstiden för understöd är 4.1.2021 - 29.1.2021. Ansökan ska lämnas in senast 29.1.2021 före kl. 16.00 och sker i första hand elektroniskt på stadens e-tjänst. Logga in med Suomi.fi-kod. 

Det är emellertid också möjligt att ansöka om understöd med en blankett i pdf-format. En undertecknad ansökan ska då tillställas Helsingfors stads registratorskontor:

Helsingfors stad
Registratorskontoret
Sektorn för fostran och utbildning
PB 10, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11-13

För mer information:

Upplysningar lämnas av
serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever Leena Palve-Kaunisto
tfn 09 310 86809
leena.palve@hel.fi
Upplysningar om elektronisk ansökning och svar på ekonomiska frågor lämnas av
redovisningsplanerare Hanna Keränen
tfn 09 310 86338
hanna.keranen@hel.fi