Hoppa till innehållet

Understöd och stipendier

Det största årliga understödet inom sektorn för fostran och utbildning är det verksamhetsbidrag som beviljas aktörer som arrangerar eftermiddagsverksamhet för skolelever. Organisationer, församlingar, stiftelser, sammanslutningar och privata serviceproducenter kan ansöka om understödet.

Sektorn stöder de privata avtalsskolorna med bidrag till tomthyrorna och understöder uppsökande ungdomsarbete samt delar också ut små föreningsunderstöd. Det är nämnden för fostran och utbildning som beslutar om understöden.