Hoppa till innehållet

Boka lokaler

Lekparkernas lokaler  

Lokalerna i lekparkerna han hyras till exempel för familjefester, evenemang och möter på kvällar och under veckoslut. Föreningar och andra aktörer kan använda lokalerna tillexempel för sina möten eller för att ordna någon verksamhet för kommuninvånarna.

Följande avgifter tas ut för tillfällig användning:

  • vardagar 13,52 euro/timme
  • veckoslut 20,34 euro/timme

Momsen ingår i priset.

I följande fall kan lokalerna användas avgiftsfritt:

  • om det gäller en verksamhet eller ett evenemang som ordnas i samarbete med sektorn för fostran och utbildning
  • verksamheten eller evenemanget stöder verksamheten inom sektorn för fostran och utbildning.

Lokalerna bokas i lekparken, där det görs upp ett skriftliga avtal om användningen. Användaren ansvarar för övervakning och städning.

Daghemmens lokaler

Möjligheten att hyra daghemslokalerna avgörs från fal till fall. Daghemsföreståndaren ger mer information.

Föreningar, organisationer, sammanslutningar, företag och privatpersoner anhålla om regelbundna användningsturer under kvällar och veckoslut i skolornas och läroanstalternas gymnastik- och festsalar och klassrum. Uthyrningen av idrottsrymmnen sköts av kultur- och fritidssektorn. Användning av skollokaler

Helsingin työväenopistos lokaler

Finska arbetarinstitutet har 11 verksamhetsställen över hela staden: Kabelfabriken, Gamlasgården, Malmhuset, Månsahuset, Helsingegatan, Åggelbyhuset, Norra Haga, Råskogsvägen, Båtviksgatan, Stoa och Nordhuset.
 
Många lokaler lämpar sig för möten och föreläsningar. Närmare upplysningar om lokaler att hyra fås av institutvärdarna.

Helsingfors arbis lokaler

Närmare upplysningar av Arbis kansli, tfn 09 310 494 94, kansliet(snabel-a)arbis.hel.fi, Uthyrningar