Hoppa till innehållet

Användning av skollokaler

Aktuellt 

För tillfället är det inte möjligt att övernatta i Helsingfors skolor.

Bokningar av lokaler för invånarbruk för hösten 2020 kan göras via bokningssystemet Timmi.

Kundbetjäning och rådgivning:
Telefontid mån.-tors. kl. 12-14, tfn 09 310 12001
Per e-post tilavaraukset(at)hel.fi


Information om bokningar av motionslokaler


Klubbar, organisationer, föreningar, företag och privatpersoner kan ansöka om att få hyra skolors och läroanstalters gymnastik- och festsalar samt klassrum på kvällar och veckoslut.

Bokning av idrottsutrymmen administreras av kultur- och fritidssektorn.

Lokaler kan bokas för läsåret 2019 - 2020. Höstsäsongen börjar den 1 augusti.

Klassutrymmen och andra lokaler som inte är avsedda för motion bokas i systemet Timmi. För det krävs att man har registrerat sig som kund.

 • Registrerade organisationer och föreningar kan ansöka om att bli kund elektroniskt via Timmi (med FO-numret).
 • Privatpersoner kan ansöka om att bli kund elektroniskt via Timmi. Dessutom ska en ifylld blankett för basuppgifter (på finska) lämnas in till fostrans- och utbildningssektorns information (Töysägatan 2 D), varvid identiteten ska styrkas.
 • För bokning av lokaler vid skolor och läroanstalter krävs att man läst igenom anvisningarna för utomstående som utnyttjar skollokaler (på finska) och godkänt dessa.
 • En lokal ska bokas i tillräckligt god tid, eftersom vi beställer en vaktmästare för de bokade tillställningarna, såvida man inte separat kommit överens om något annat. Vaktmästaren öppnar dörren 15 minuter innan tillställningen börjar. Den här servicen ingår i priset.

Kundservice och information:

tfn 09 310 12001 mån - tors kl. 12-14

Information och avbokning: tilavaraukset@hel.fi 

Avbokning av en säsongbokad lokal ska göras skriftligen per e-post till
tilavaraukset@hel.fi:

 • turer som börjar i augusti 2019 ska avbokas senast 20.6.2019 
 • turer som börjar i september 2019 ska avbokas senast 5.8.2019 
 • turer som börjar i oktober 2019 ska avbokas senast 9.9.2019
 • turer under vårterminen 2020 ska avbokas senast 1.12.2019
 • enskilda turer ska avbokas senast två veckor före evenemanget.

Utdelningsgrunder för användningsturer fastställda av fostrans- och utbildningsnämnden:

 1. Skolans/läroanstaltens egen verksamhet
 2. Undervisnings- och motionslokaler som Helsingfors stads ämbetsverk och institutioner samt Helsingforsnejdens sommaruniversitet behöver
 3. Föreningar som är berättigade till idrottsnämndens stöd
 4. Motions- och kulturverksamhet för barn och unga som ordnas av registrerade föreningar
 5. Övriga idrottsföreningar och sammanslutningar
 6. Övriga användare

Vid beviljandet av tider beaktas även hur lokalen lämpar sig för aktiviteten i fråga samt reserveringar från föregående termin.