Suoraan sisältöön

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Tjänster inom fostran och utbildning

---C -------J -----O --Q -------X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Småbarnsfostran erbjuds i kommunala och privata daghem. Mer om tjänsterna...
En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn. Mer om tjänsterna...
Med den här ansökan kan du ansöka om plats i Helsingfors stads småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller klubbverksamhet. Mer om tjänsterna...
En elev som är handikappad och behöver särskilt stöd får avgiftsfritt de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel som han eller hon behöver för sin skolgång. Mer om tjänsterna...
Babymassage är bra för spädbarnet både psykiskt och fysiskt. Babymassage aktiverar, är avslappnande, ger välbehag och stärker relationen mellan den vuxna och barnet. Mer om tjänsterna...
Föräldrarna kan välja att sätta sina barn i dagvård i ett kommunalt eller privat daghem, i familjedagvård eller i en klubb inom lekverksamheten. Man ansöker om dagvård fyra månader innan man behöver den. Mer om tjänsterna...
Klubbverksamheten är avsedd för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från det de är två år tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. Mer om tjänsterna...
Verksamheten i halvdagsgrupper lämpar sig väl för barn i familjer med yngre syskon hemma eller där föräldrarnas arbete möjliggör en regelbundet kort vårddag för barnet. Mer om tjänsterna...
Den finskspråkiga dagvården tillhandahåller daghemsvård mellan kl. 6.15 och 17.30. Det finns även daghem som är öppna på kvällstid, dygnet runt och alla dagar i veckan. Mer om tjänsterna...
En elektronisk ärendehanteringstjänst där man kan anmäla uppgifter om de matcher där man har varit domare och för vilka man söker arvode. Mer om tjänsterna...
Lekparkerna ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever. Skolornas eftermiddagsverksamhet i grupp för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som får särskilt stöd ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer i skolhusen eller lokaler i skolans närhet. Staden ordnar eftermiddagsverksamhet också för utvecklingsstörda och autistiska elever. Mer om tjänsterna...
Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas i stadens lekparker. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla. Verksamheten sker dagligen både inomhus och utomhus. Mer om tjänsterna...
Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen ordnas i skolorna eller i lämpliga lokaler nära skolan. Verksamheten ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata aktörer. I eftermiddagsverksamheten får barnen mellanmål. Mer om tjänsterna...
Målet är att eleven ska uppleva att skolan är trygg och trivsam och få den handledning och det stöd som han eller hon behöver i problemsituationer. Mer om tjänsterna...
Familjedagvård är småbarnsfostran som ges hemma hos familjedagvårdaren, i barnets hem eller i särskilda gruppfamiljedaghem. Mer om tjänsterna...
Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern. Mer om tjänsterna...
Familjehusen ordnar öppen, invånarorienterad verksamhet för småbarnsfamiljer. Mer om tjänsterna...
Familjeklubben erbjuder verksamhet för barnfamiljer. Programmet planeras tillsammans med familjerna. Man kan komma med idéer och önskemål när som helst. Mer om tjänsterna...
Kurser ordnas av varierande längd i de mest skilda ämnen.Du kan anmäla dig elektroniskt till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut via Ilmonet-tjänsten. Mer om tjänsterna...

1  2  3  4  5   >
DELA